foto Jhr. W.C. de Jongevergrootglas Jonkheer die Tweede en Eerste Kamerlid was voor de SDAP. Aanvankelijk belastingambtenaar. Later propagandist in Noord-Brabant en leider van Co÷peratieve bakkerij in Maastricht. In het parlement onder meer woordvoerder over zaken betreffende 'de West'.

SDAP
in de periode 1918-1925: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

1.

personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 21 juli 1866

overlijdensplaats en -datum
Bilthoven (gem. De Bilt), 20 februari 1925

2.

partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

3.

hoofdfuncties

 • surnumerair dienst der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen, Inspectie Rotterdam, vanaf 1888 
 • waarnemend inspecteur dienst der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen tot 1897 (nam ontslag) 
 • rentenier te Cadier en Keer 
 • leider Co÷peratieve Broodbakkerij- en Verbruikersvereeniging "Het Volksbelang" te Maastricht, van 1900 tot 1918 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 24 juni 1922 
 • propagandist SDAP in Noord-Brabant, van 1922 tot februari 1925 
 • lid gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, van 6 september 1923 tot 20 februari 1925 
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 20 februari 1925 

4.

nevenfuncties

 • stichter "Volkshuis" te Maastricht, vanaf 1900 
 • redacteur blad "Samenwerking", van 1901 tot 1903 
 • redacteur "De Voorvechter" 
 • redacteur "De Volkstribuun" 

5.

opleiding

voortgezet onderwijs
 • gymnasium te 's-Gravenhage 

hoger beroepsonderwijs
 • opleiding Rijksdienst der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen 

6.

activiteiten

als parlementariŰr
 • Sprak in de Tweede en Eerste Kamer onder meer over mijnwezen, Suriname, arbeid, volksgezondheid en buitenlandse zaken 
 • Interpelleerde in 1921 minister Heemskerk over de internering van de Oostenrijker Fieth, de toelating van vreemdelingen en omtrent de bevoegdheden van het Rijkspaspoortenkantoor 
 • Interpelleerde in 1922 minister Van Karnebeek over het beschikbaar stellen van 1 miljoen gulden ten einde de hongersnood in Rusland te lenigen 

7.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Leider van de arbeidersbeweging in Maastricht 

uit de privÚsfeer
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van jhr. C. van Foreest, Eerste en Tweede Kamerlid en een nicht (oomzegger) van C.J. van Vladeracken, staatsraad 
 • Zijn vader was raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof te Middelburg, raadsheer in het Gerechtshof te 's-Gravenhage en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden 

verkiezingen
 • Werd in 1922 niet herkozen (tweede op de kandidatenlijst in de kieskringen 's-Hertogenbosch, Tilburg, Middelburg en Maastricht) 
 • Werd in 1923 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg 

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Cadier en Keer (Lb.) 
 • Maastricht 
 • Scheveningen 
 • Utrecht, Schoolstraat 34, omstreeks 1918 
 • Bilthoven, De Genestetlaan 4, omstreeks 1920 en nog in 1922 
 • 's-Hertogenbosch, Oversingel 18, omstreeks 1924 

8.

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • W.H. Vliegen, "Die onze kracht ontwaken deed", deel II, 457 
 • C. Cillekens, "Jonge, Willem Caspar", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging van Nederland, deel II, 74 

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

9.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Haarlem, 30 augustus 1895

echtgeno(o)t(e)/partner
C. van Vladeracken, Cornelia

kinderen
1 zoon en 2 dochters

vader
Jhr.Mr. C. de Jonge, Caspar

geboorteplaats en/of -datum
Noordgouwe (Zld.), 16 juni 1826

moeder
J.W. de Crane, Johanna Wilhelmina

geboorteplaats en/of -datum
Alkmaar, 5 april 1833

beroep grootvader (vaderskant)
 • reder 
 • wethouder en gemeentesecretaris van Zierikzee 

familierelaties
Broer van jhr. M. de Jonge, secretaris-generaal
 • Contact
 • Aanmelden nieuwsbrief
 • Inloggen intranet D66