Luister naar deze pagina met proReader

D66 fractie in de Eerste Kamer

Eerste Kamerfractie D66

 

Roger van Boxtel

Roger van Boxtel 90x90

Portefeuille:

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking (BZ&OSW); Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI); FinanciŽn (FIN); Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO).

Hans

Hans Engels 90x90

Engels

Portefeuille:

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ); Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO); Koninkrijksrelaties (KOREL); Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW); Veiligheid en Justitie (V&J).

Website

Joris

Joris Backer 90x90

Backer

Portefeuille:

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I); Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO); FinanciŽn (FIN); Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW); Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Website

Marijke

Marijke Scholten 90x90

Scholten

Portefeuille:

Immigratie & Asiel/JBZ - Raad (I&A/JBZ); Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); Veiligheid en Justitie (V&J); Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Thom

Thom de Graaf 90x90

de Graaf

Portefeuille:

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin (BZK/AZ); Defensie; Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO); Immigratie & Asiel/JBZ - Raad (I&A/JBZ); Koninkrijksrelaties (KOREL).

Wilt u contact met de Eerste Kamerfractie? Dat kan via Krista Jansen (ambtelijk secretaris): krista.jansen@eerstekamer.nl

 


mail deze pagina naar een vriendprint pagina