Luister naar deze pagina met proReader

Bestuurdersvereniging

De Bestuurdersvereniging is er voor alle huidige en voormalige volksvertegenwoordigers en bestuurders van D66. Zij faciliteert netwerkbijeenkomsten, opleidingen en coaching en heeft een eigen e-mailgroep. Tevens behartigt zij de collectieve belangen van haar leden.

Het bestuur

1. Elbert Roest, voorzitter / gekozen, tevens burgemeester van Laren

2. Betty van Oortmerssen-Schutte, gekozen lid, tevens wethouder in Oegstgeest

3. Michiel Scheffer, gekozen lid, tevens fractievoorzitter Statenfractie in Gelderland

4. Saskia Boelema, benoemd lid, tevens wethouder te Breda

5. Stientje van Veldhoven, benoemd lid, tevens lid Tweede Kamer

6. Jur Botter, gekozen lid tevens wethouder te Heemstede

7. Bertien Houwing, gekozen lid tevens raadslid te Amersfoort

Bestuurdersweekend 2013

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 september vindt het jaarlijkse Bestuurdersweekend plaats in Apeldoorn. Dit jaar staat het Bestuurdersweekend grotendeels in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Er zijn verschillende workshops en interessante sprekers. Klik hier voor meer informatie. Leden van de Bestuurdersvereniging kunnen zich aanmelden middels dit formulier.

Jaarvergadering

Tijdens het Bestuurdersweekend vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Bestuurdersvereniging plaats. Op de agenda staan onder andere de verkiezing van een bestuurslid en de plannen van het bestuur voor het versterken van de Bestuurdersvereniging. De kandidaatstelling voor bestuurslid is inmiddels geopend. Hierbij de stukken voor de ALV:

 

Nevenfuncties

De Bestuurdersvereniging van D66 heeft een notitie geschreven over de omgang met nevenfuncties voor lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Notitie nevenfuncties (.pdf)

  • Functieprofielen
 

Er zijn†functieprofielen voor D66'ers in politieke functies opgesteld. Naast kerncompetenties, komt ook de persoonlijkheid van de ideale D66'er aan bod. Samenvattend is deze: intelligent, evenwichtig, open van geest, consciŽntieus, extravert en initiatiefrijk. De functieprofielen zijn een goed referentiekader voor afdelingsbesturen, regiobesturen en het Landelijk Bestuur bij de scouting, bijscholing of beoordeling van (kandidaat-)politici.

Contact

Heeft u vragen over de Bestuurdersvereniging? Neem dan contact op met Elbert Jan van Doorn-Smeulers, ambtelijk secretaris. Via mail: bestuurdersvereniging@d66.nl of telefonisch: 070-3566066.

 


mail deze pagina naar een vriendprint pagina