Luister naar deze pagina met proReader
dinsdag 6 november 2012

EP-commissie steunt D66: digitale vrijheid prioriteit in EU-buitenlandbeleid

De strijd voor digitale vrijheden - zoals veilige toegang tot ongecensureerd internet - moet prioriteit krijgen in het buitenlandbeleid van de EU. De commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement stemde vandaag in met een initiatiefrapport van D66-EuroparlementariŽr Marietje Schaake, dat de Europese Commissie aanzet deze strategie voor digitale vrijheid in haar buitenlandbeleid op te nemen. Zo moet digitale vrijheid een voorwaarde worden in handelsverdragen, ontwikkelingssamenwerking en toetredingsonderhandelingen met niet-EU-landen.

Grote kansen

Schaake is verheugd over de steun van de commissie. "Een vrij en open internet en toegang tot informatie is onmisbaar voor het uitoefenen van het universele recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Ook is het van groot belang voor een transparante overheid en controle op de macht. De nieuwe technologieŽn bieden mensen overal ter wereld grote kansen. Het leidt tot revolutionaire verschuivingen in de maatschappij, het functioneren van democratieŽn, bestuur, economie, media, ontwikkeling en handel. Mensen kunnen echter alleen van deze kansen profiteren als we tegelijk ůůk de gevaren voor mensenrechten aanpakken."

Maatregelen

Schaake's rapport A Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy bevat veel concrete maatregelen. Zo moet digitale vrijheid een voorwaarde worden in alle handelsverdragen, hulpprogramma's en toetredingsonderhandelingen met niet-EU-landen. Ook zou digitaal verzameld materiaal, zoals gsm-foto's van mensenrechtenschendingen, in de rechtszaal moeten kunnen dienen als bewijs. De EU moet daarnaast de export van digitale wapens verbieden: technologieŽn waarmee autoritaire regimes mensenrechtenactivisten, journalisten en dissidenten afluisteren en opsporen. De EU kan in arme landen een elementaire ICT-infrastructuur helpen aanleggen en goedkope draadloze tabletcomputers leveren voor (online) onderwijs. Om geloofwaardig te zijn in de rest van de wereld moet de EU binnen haar grenzen hoge normen hanteren voor digitale vrijheid. Net als in Nederland moeten alle EU-landen netneutraliteit (vrij verkeer van alle internetdiensten) verankeren in de wet.

Halal-internet

De strijd voor mensenrechten kent steeds vaker een technologische kant. Dissidenten worden in de gevangenis geconfronteerd met uitdraaien van hun internet- en mobiele communicatie. Iran bouwt een 'Halal-internet', waarbij de Iraanse bevolking wordt afgesneden van het Wereld Wijde Web. Anoniem bloggen dreigt in China een illegale activiteit te worden. In Rusland werd vorige week wetgeving van kracht waarmee de autoriteiten al het internetverkeer in de gaten houden.

Wereldspeler

Europa moet de leiding nemen in het wereldwijd bevorderen en beschermen van digitale vrijheid, vindt Schaake. "Europa is het grootste handelsblok ter wereld, maar ook een gemeenschap van waarden. De EU moet haar macht gebruiken en optreden als wereldspeler. Het grenzeloze, mondiale karakter van internet vraagt nieuwe vormen van internationale samenwerking en bestuur, waarbij technologie kan worden ingezet om transparantie en vrijheid te bevorderen." Omgekeerd moet Europa ook voorkomen dat internet- en communicatietechnologieŽn te veel worden gereguleerd. Steeds meer landen en ook de VN zijn bezig met wetten en regels om de controle van regeringen te vergroten. Schaake: "De kracht van internet is juist dat het organisch is ontstaan zůnder wetten en regels. Het gaat mij vooral om het moderniseren van bestaande regels en beleid voor mensenrechten en concurrentie. Hervorming van auteursrechten ťn handhaving is bijvoorbeeld broodnodig."

Werkwijze

De D66-politica ging bij de totstandkoming van het rapport vernieuwend te werk. Schaake plaatste haar ontwerprapport op internet en nodigde belanghebbenden uit mee te denken (crowd-sourcing ). Veel burgers, bedrijven, NGO's en overheden deden dat, wat de inhoud ten goede is gekomen en een breed draagvlak geeft. Schaake: "Ook dit is ťťn van de vele mogelijkheden van internet: het overbruggen van de kloof tussen burger en politiek. Het is me goed bevallen."

In december vindt in Straatsburg de plenaire stemming over het rapport plaats.

Lees hier een interview met Marietje Schaake in het Parool, 6 november 2012.  

Lees hier een interview met Marietje Schaake in Elsevier, 22 november 2012

Deel dit item:
RSS D66 nieuwsmail deze pagina naar een vriendprint pagina
Europa gaat een stralende toekomst tegemoet!
afspeelknop
ALDE