Luister naar deze pagina met proReader

U bevindt zich op: homeIDI

IDI: Internationaal Democratisch Initiatief

D66 is een partij met een sterk internationaal karakter. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten zet D66 zich in voor een duurzame, democratische en open samenleving. Centraal hierbij staan de mensenrechten en vrije en eerlijke verkiezingen die een basisvoorwaarde vormen voor een democratische samenleving. Om democratiseringsprocessen te stimuleren en sociaalliberaal gedachtegoed te ondersteunen in landen in de Balkan, Turkije en Noord-Afrika†werkt D66 samen met zusterpartijen of gelijkgezinde niet-gouvernementele organisaties. Vanwege een specifieke subsidieregeling, voert†IDI in 2012 samen met de JD en IFLRY†projecten uit†in Armenie, Azerbeidzjan, Moldavie, Georgie, Wit-Rusland en Oekraine.

Over IDI

De stichting IDI (Internationaal Democratisch Initiatief) is een belangrijk instrument van D66 Internationaal. De stichting speelt een centrale rol bij het stimuleren van democratiseringsprocessen en ondersteunen van sociaalliberaal gedachtegoed in†Zuidoost Europa en Noord-Afrika. Van eenrichtingsverkeer is geen sprake. Aan de ene kant biedt D66 met IDI praktische hulp aan geestverwante politieke organisaties. Aan de andere kant wordt D66 door die samenwerking gevoed met nieuwe ideeŽn en ervaringen op het gebied van democratie en internationale samenwerking. Tevens biedt IDI de mogelijkheid aan afdelingen om een twinning-project op te starten met een verwante organisatie in het buitenland.

Geschiedenis IDI

In 1990 werd het IVSOM (Instituut voor Vorming en Samenwerking Oost- en Midden-Europa) opgericht om een praktische invulling te geven aan de betrokkenheid van D66 bij Oost- en Midden-Europa. Met steun van partijleden en een rijkssubsidie werden projecten uitgevoerd op het gebied van politieke scholing en vorming en de uitwisseling van ideeŽn. Sinds oktober 1997 is de IVSOM statutair omgevormd tot Stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI). Doel en opzet van de stichting zijn gelijk gebleven, hoewel het werkterrein breder is geworden dan alleen landen in Oost- en Midden-Europa. Voor de komende jaren zal IDI zich vooral richten op Turkije, de Westelijke Balkan en Noord-Afrika.

Visie IDI

IDI richt zich vooral op gelijkgezinde politieke partijen en bewegingen. De belangrijkste voorwaarde voor ondersteuning is dat de partij of groepering in kwestie de mensenrechten†respecteert. Als sociaalliberale partij gaat D66 vooral de samenwerking aan met andere progressieve of (sociaal-)liberale partijen en gelijkgezinde groeperingen.

D66 streeft in Zuidoost-Europa en Noord-Afrika verschillende doelen na.†

Ten eerste het ondersteunen van de democratische ontwikkeling en sociaalliberaal gedachtegoed†in de Westlijke Balkan, Turkije en Noord-Afrika. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

 • De opbouw en/of versterking van een meerpartijenstelsel en het ondersteunen van het (sociaalliberale) maatschappelijk middenveld
 • Het stimuleren van discussie over thema's als:

  o†† Minderheden en mensenrechten

  o†† de uitdaging die gepaard gaat met toetreding tot EU

  o†† democratisering en rechtsstaat

  o†† liberaal gedachtegoed in de praktijk bijv. met betrekking tot economische vraagstukken, milieu of de verenigbaarheid van godsdienst en liberalisme

 • Het ondersteunen van vrije en eerlijke verkiezingen.
 • Het betrekken van jongeren bij de partij of politieke beweging†
 

Ten tweede wil IDI de samenwerking tussen gelijkgezinde partijen in de regio's onderling en met D66 en andere gelijkgezinde partijen in West-Europa bevorderen. IDI projecten zorgen voor kennisoverdracht en de verankering van Europese integratie.†

Om bovenstaande doelen te realiseren organiseert IDI in samenwerking met de partners seminars, conferenties, trainingen en werkbezoeken. Thema's van deze scholings- en vormingsprojecten zijn onder andere partijorganisatie, campagnestrategie, pers en media en coalitievorming. Ook worden er activiteiten georganiseerd waarbij sociaalliberale ideeŽnvorming centraal staat. Tijdens deze activiteiten staat het debat over politieke- en inhoudelijke ideeŽn en het te voeren beleid centraal. Projecten worden voor het merendeel in het buitenland georganiseerd en uitgevoerd. Voor deze projecten werkt IDI graag samen met internationale stichtingen van zusterpartijen in West-Europa.†

Momenteel is stichting IDI in de volgende landen actief:

Turkije

BosniŽ-Herzegovina

KroatiŽ

MacedoniŽ

ServiŽ

Kosovo

Albanie

Montenegro

En sinds 1 januari 2012 ook in Tunesie en Libie.†

Activiteiten in de Balkanlanden zijn gestructureerd via het programma LIBSEEN: Liberal South Eastern Europe Network. In LIBSEEN werken liberale partijen†uit twaalf landen samen, hierbij zijn ook landen die al lid†zijn van de Europese Unie (Bulgarije, Griekenland, Roemenie, Slovenie†en Hongarije). †

De projecten van IDI worden financieel ondersteund door het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost-Europa (Matra) en het Matra Zuid programma dat gericht is op Noord-Afrika en het Midden Oosten†van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De mensen van IDI

Bestuur

Het bestuur van IDI bepaalt de politieke koers van de stichting, en streeft naar maximaal gebruik van de kennis aanwezig binnen D66.

Sinds†november 2010 bestaat het IDI bestuur uit:†

Dhr. Robert Farla,†voorzitter, r.farla[at]d66.nl

Dhr. Robert Strijk, penningmeester†

Mw. Marieke van Doorn

Dhr. Ivo Thijssen

Mw. Hanneke Gelderblom

Bureau Internationaal

Maartje Jansen is†werkzaam als International Officer / CoŲrdinator van†het Bureau Internationaal. Zij ondersteunt de Internationaal Secretaris bij het begeleiden van de projecten van IDI. Tevens is zij verantwoordelijk voor de contacten met ELDR, ELF, Liberal International en gelijkgezinde partijen binnen en buiten de EU.†

Heeft u vragen over IDI neem dan contact op met Maartje Jansen: m.jansen[at]d66.nl

Experts

De internationale projecten van IDI en NIMD kunnen niet ontwikkeld en uitgevoerd worden zonder de inzet en het advies van een groep internationale experts binnen de partij. Het†Bureau Internationaal†beheert deze pool van experts en is†regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die betrokken willen worden bij het internationale werk van de partij.

Bureau Internationaal is in het bijzonder geÔnteresseerd in specifieke expertise op de volgende terreinen:

PartijfinanciŽn, schrijven van een partijprogramma, interne organisatie/structuur, partijvernieuwing, consensuspolitiek, coalitievorming,†relatie regering/oppositie, relatie regering/samenleving, kennis van de EU en aan toetreding gelieerd beleid.

Daarnaast zijn we op zoek naar ervaring met en/of specifieke kennis over de IDI- programmalanden, en ook talenkennis (Frans, Arabisch, Servo-Kroatisch, Turks). Ook leden met kennis op de thema's grondrechten, milieu, media, of een visie op de liberale reactie op nationalisme, of de verenigbaarheid van liberalisme en religie worden van harte uitgenodigd hun interesse in het internationale werk van D66 kenbaar te maken aan het secretariaat. Voertaal van de projecten is doorgaans Engels, maar kan ook Arabisch, Frans, Turks†of Servo-Kroatisch zijn.

Voor meer informatie over deze pool van experts kunt u contact opnemen met het Bureau Internationaal

Contact

Het kantoor van Stichting IDI bevindt zich op het Landelijk Bureau van D66:†

Stichting IDI

Postbus 660

2501 CR Den Haag

Hoge Nieuwstraat 26

2514 EL Den Haag

Nederland

Tel: +31- 70 3566066

Fax: +31- 70 3641917

E-mail adres: idi@d66.nl

 


mail deze pagina naar een vriendprint pagina
The artists from Douze Points for Freedom
afspeelknop
Blog D66 Internationaal

De boer op

door Raymond van Doorn Wel eens gehoord van de Salon de l’Agriculture? Jaarlijks worden eind februari alle mogelijke Franse streekproducten uitgestald voor deze drukbezochte landbouwbeurs in Parijs. Naast een ...
lees verder
Blog ELDR news

Statement on the Lorca earthquake anniversary

On the anniversary of the earthquake in Lorca which has devastated the lives of so many in that town, the leaders of ELDR and CDL wish to express their support for and solidarity with those affected, who feel abandoned by ...
lees verder