Luister naar deze pagina met proReader

U bevindt zich op: homeIdeenieuwe Idee

Nieuwe Idee: Lang leve de democratie!

De komende maanden gaan we weer twee keer naar de stembus: eerst lokaal, daarna Europees. Steeds minder mensen gaan echter stemmen en als we stemmen wordt ons stemgedrag steeds grilliger. We lijken ons niet echt meer te interesseren voor ‘de politiek’, al dan niet ingegeven door teleurstelling en frustratie. Raakt onze representatieve democratie in het slop? Is de huidige inrichting van onze democratie nog wel van de 21ste eeuw? Want wie heeft het nog voor het zeggen? De burger? Zoiets abstracts als het ‘volk’? Of heeft de burger nog maar nauwelijks iets in te brengen en zijn het vooral lobbygroepen en/of ambtenaren die de dienst uitmaken? 

Deze Idee werpt een frisse blik op de democratie anno 2014. De discussie wordt geopend door Paul Kaufman met een kritische reflectie op het begrip democratie: wat is democratie eigenlijk en hoe staat onze democratie ervoor in de 21e eeuw? In aansluiting hierop vraagt D66-senator Hans Engels zich af of democratie en liberalisme onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en zo ja, hoe dan precies?

De kern van deze Idee omvat de vraag wie eigenlijke invloed heeft in onze democratie of zou moeten hebben. De sterke opkomst van maatschappelijke initiatieven van mensen onderling (de zogeheten ‘doe-het-zelf-burger’) lijkt te wijzen op meer betrokkenheid bij, en invloed van, de burger op zijn leefomgeving. Maar hoe belangrijk en democratisch zijn deze lokale initiatieven van mensen onderling (door Timo Kansil en Corina Hendriks)? Moeten regeringen meer luisteren naar de ‘stem van het volk’ , vooral nu sociale media deze stem meer transparant maakt, of leidt dit tot een ‘tirannie van de meerderheid’ (door Mark van Ostaijen)? En hoe groot is de invloed van lobbygroepen op de (lokale) politiek (door Etienne Duchateau)? Wat is de invloed van ambtenaren op de besluitvorming (door Gijs Jan Brandsma)? En hoeverre beïnvloeden ‘harde’ feiten politieke beslissingen en wat is de rol en invloed van experts hierbij (door Edwin van der Post)?

Deze en andere invloedsfactoren werpen de vraag op in hoeverre de representatieve democratie nog functioneert. De cultuurhistoricus David van Reybrouck argumenteert in zijn onlangs verschenen boek Tegen verkiezingen dat dit niet meer het geval is. Vincent Oord reflecteert kritisch op zijn beweringen.

Al met al genoeg food for thought en hopelijk een stimulans om over het wezen van onze democratie na te denken en waar nodig het initiatief te grijpen. Dit is bij uitstek een taak voor leden van D66; bij deze partij vormt ‘democratie’ immers het hart van het sociaal-liberale denken.

 


mail deze pagina naar een vriendprint pagina