Luister naar deze pagina met proReader

U bevindt zich op: homeIdeenieuwe Idee

Nieuwe Idee: Leiderschap en Autoriteit

Follow the leader, leader?

We laten ons tegenwoordig steeds minder vertellen hoe we ons leven zouden moeten inrichten. Dat maken we zelf wel uit. Wel of geen kinderen, kort of lang werken, elke dag in de kroeg of niet. We zijn onze eigen ‘leiders’ over onze eigen levens (of willen dat in ieder geval zijn). Aan deze individualisering ligt een kanteling ten grondslag van een samenleving gebaseerd op hiërarchie  - waarbij de dominee, leraar of politicus  ons vertellen wat ‘goed’ en ‘fout’ is – naar gelijkstelling: niemand staat (moreel) boven ons, we zijn allemaal gelijkwaardig. We zijn hier overigens nog niet; we zijn nog aan het emanciperen, maar de trend is duidelijk.

Tegelijkertijd, klinkt er ook de roep om sterke leiders, wordt het gebrek aan ‘visie’ door velen als fnuikend ervaren, en vinden we het lastig dat niemand meer ‘autoriteit’ heeft. Hoe verhouden deze twee ontwikkelingen zich tot elkaar? Hebben we, in de individualiserende 21ste eeuw, nu wel of geen leiders nodig? Hoe ontstaan leiders eigenlijk, en hoe krijg je autoriteit? Deze Idee gaat op deze vragen in, en stelt de centrale vraag: hoe ziet leiderschap en autoriteit er in het begin van de 21ste eeuw uit en wat betekent dit voor het sociaal-liberale perspectief op leiderschap?

In het openingsartikel staat de analyse centraal van de Hongaarse socioloog Frank Furedi, die stelt dat we in de westerse samenleving een ongemakkelijke relatie hebben met autoriteit en leiderschap. Leiderschap verhoudt zich slecht tot de bevrijding van het individu die in onze samenleving zo centraal staat. Socioloog Menno Hurenkamp beargumenteert vervolgens dat de zoektocht naar leidinggevende ankerpunten de last vormen van onze moderne tijd. Frank van Mil en Ad van Vugt stellen dat leiderschap onder deze omstandigheden van gelijkwaardigheid nog steeds nodig is, maar er alleen anders uitziet dan vroeger.

Het tweede gedeelte van deze Idee richt zich vooral op politiek leiderschap. D66-politicus Gerard Schouw  spreekt in een interview over de relatie tussen de gekozen politieke leider en de kiezer: bestaat hij wel echt en kan het meer worden dan een kruisje in een vakje? Vier D66-kandidaten voor de Europese verkiezingen geven hun visie op Europees leiderschap: zijn zij onze toekomstige ‘sterke’ leiders? En over ‘sterke’ leiders gesproken, bestaat er een verschil in persoonlijkheid tussen dictators en democratisch gekozen leiders? Marieke van Doorn ligt een tipje van de sluier op over haar onderzoek over deze vraag. Gaat het alleen om meer macht of spelen andere factoren ook een rol? Als afsluiting vraagt Linda Bos zich af wie nou werkelijk de macht heeft in onze huidige massamediale tijd: de politici of de media?

Al met al genoeg food for thought over het veelbesproken thema leiderschap met hopelijk een paar nieuwe impulsen uit sociaal-liberaal perspectief en voor u een inspiratie om het eigen persoonlijk leiderschap actief ‘democratisch’ vorm te geven.

 


mail deze pagina naar een vriendprint pagina