Luister naar deze pagina met proReader

Programmawerkgroepen

Om haar doelstellingen te realiseren werkt de Permanente Programmacommissie D66 met programmawerkgroepen. Deze tijdelijke werkgroepen bestaan uit onafhankelijke experts die op specifieke deelgebieden een visie ontwikkelen en concrete vraagstellingen beantwoorden.

Het doel van de programmawerkgroepen is tweeledig:

  • 1. 
    het verdiepen en verbreden van de kennis en grondslagen binnen D66 ten aanzien van specifieke onderwerpen;
  • 2. 
    het leveren van bruikbare teksten waarmee het partijprogramma concreter kan worden ingevuld en aan kracht zal winnen.
 

De programmawerkgroepen worden door de Mr. Hans van Mierlo Stichting samengesteld.

Momenteel is de Permanente Programmacommissie bezig met het volgende:

  • het uitdiepen van het onderwerp 'gelijke kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt'.
  • het onderzoeken van de randvoorwaarden voor een sociaal leenstelsel.
  • het co÷rdineren van lokale en regionale standpunten met betrekking tot decentralisatie thema's zoals AWBZ/WMO en nationale politie.
 

Deze agenda wordt steeds in samenhang met de politieke actualiteit aangevuld.

 


mail deze pagina naar een vriendprint pagina